Waarom die gebraak nou oor slawerny maar soortgelyke versluieringde menslike gedrag ignoreer?

Dit is goed dat die geskiedenis van van hierdie era behoorlik nagevors en geboekstaaf word, maar om dit te kleur met ’n humanisties kwas toon gewoonlik bybedoelings.

Dink vir een oomblik meer holisties oor slawerny as om net ’n skuldige te soek. Dink buite die tydgleuf van ons eie nietige bestaan. Buite die voorafgaande 400 jaar. Voordat die tegnologie elke haan op sy eie mishoop losgelaat op die internet met ’n rekenaar in die hand. 

Slawerny kom al die eeue saam met die mens. Die Britse ryk het nie slawerny en kolonialisme ontdek nie. Voor hulle het die Romeine, Grieke, Mede en Perse, Chinese, Egiptenare, almal meegedoen. Trouens, enige organiseerder van mense het dit gedoen. So is groepies gewone mense saamgesnoer tot ‘n groter geheel deur diktators, despote en heersers. So het beskawings ontwikkel en gegroei, so is stede gebou, lande met eie identiteit gebou, groot projekte aangepak. Alles op die rug van slawe en met hulle bloed en sweet. Almal moes hulle onderwerp aan die “koning” vir dien, bou, ontwikkel of oorlog voer.

Hulle waarde en lewe het afgehang hoe bruikbaar hulle was, van hoeveel werk hulle kon doen en hoeveel slawe op die mark beskikbaar was. Hul behandeling het afgehang van n slawedrywer eerder 'n afwesige eienaar. 

 

Vandag doen ons steeds lustig mee. Ons is steeds slawe van die stelsel. Ons moet werk om belasting betaal aan die “koning” om na sy goeddunke te gebruik.

’n Soort simbiose blykbaar nooit tot voordeel van die individu maar eerder tot die voordeel van die in beheer.

Joomla templates by a4joomla